Actinidia Actinidia je mladá skupina mladých ľudí, ktorých baví štúdium prírody, navrhovanie prírodných záhrad a práca v prírode. A tam kde príroda nie je, baví nás ju znovu prinášať. Robíme všetko pre to, aby materiál, ktorý nám prejde pod rukami, našiel čo najlepšie využitie. Aby každý kus Zeme, do ktorého vstúpime, bol čo najlepším priestorom pre svojho majiteľa i pre svojich prirodzených obyvateľov. Základom nášho dizajnu i realizácií je neustále štúdium permakultúry, trvalo udržteľného landscapingu a postupov, ktoré umožňujú šetrné využívanie prírodných zdrojov s minimom vstupnej energie.
 

Spolupracujeme so združením Permakutúra SK – pri tvorbe zimného festivalu Permakultúra v meste plného prednášok o udržateľnom spôsobe života a pri pretváraní Jakubovho námestia v Bratislave počas Dobrého trhu.

Porpodujeme projekt Modrá škola ZŠ Hrušov ako snahu o prispôsobene sa zmene klímy.

Permakultúrny dizajn

Permakultúrny dizajn

Najdôležitejšie vstupy pre našu prácu sú vaše zámery s používaním pozemku, súčasný hmotný stav miesta a odporúčania permakultúrneho dizajnu. Keďže existuje nespočetné množstvo schodných riešení pre každú záhradu, primárnym ukazovateľom sú vaše potreby a požiadavky. Od nich sa odvíja prvotná voľba štruktúr a rastlín na pozemku. Ich umiestnenie sa riadi sektormi zistenými mapovaním, ich vzájomnými vzťahmi a efektívnym trasovaním pohybu na pozemku.

Mapovanie

Mapovanie

Aby sme dokázali čo najlepšie prispôsobiť návrh vašej lokalite, nenavrhujeme záhrady len na papieri, ale návrhu predchádza dôkladné mapovanie daností vášho pozemku. Mapujeme tvar, sklon a orientáciu terénu, množstvo a pohyb vody, smer a silu pravidelných prúdení vzduchu, slnečnosť a dĺžku dňa, vplyv vonkajších rušivých výhľadov a zvukov a hľadáme „silné“ miesta na pozemku.

Terén

Terén

Tvar, strmosť a orientácia terénu sú dôležité informácie pri návrhu pozemku. Tvar terénu ovplyvňuje smer vetra, tok a miesta zastavenia vody pri zrážkach. Orientácia terénu určuje východ slnka a počet slnečných hodín.
Na pozemku zväčša navrhujeme terénne úpravy ako vyrovnávanie častí pozemku pre spoločenské využitie, terasovanie zabraňujúce erózii a ďalšie úpravy týkajúce sa hlavne vody – jazierka, vsakovacie kanály, drenáže.

Voda

Voda

Voda je podobne ako oheň dobrý sluha ale zlý pán. Preto je vhodné odhaliť riziká záplav a prispôsobiť im dizajn. Na druhej strane je možné znížiť riziká sucha prácou s vodou na pozemku a jej rozumným využívaním. Kde nie je voda, tam nie je život, preto sa snažíme využiť vodu čo najefektívnejšie.
Riešime zdroje vody (strechy, chodníky, cesty, studne, vodovod), uskladnenie vody (nádrže, sudy, jazierka) a distribúciu a transport vody (svejly, zavlažovacie kanály, dažďové záhrady, drenáže, automatická závlaha).

Vietor

Vietor

Sila a smer vetra je dôležitým ukazovateľom pri návrhu pozemku, pretože vietor dokáže ovplyvniť, prípadne aj zrušiť, vaše aktivity na pozemku. Je teda vhodné poznať pravidelné prúdenie vzduchu aby bolo možné ho využiť.
Častým riešením upravujúcim prúdenie vzduchu sú vetrolamy, ktoré dokážu vietor presmerovať a spomaliť, čím vytvoria kľudovú zónu. Zároveň je možné pomocou vetrolamov koncentrovať silu vetra napr. na pohon menšej veternej elektrárne.

Slnko

Slnko

Bez slnka nie je fotosyntéza a bez fotosyntézy nie sú rastliny. Slnko je základom životodarnej sily pre všetky rastliny a živočíchy, no slnko dokáže vysušiť pôdu a odpariť rovnako dôležitú vodu. Slnko nám poskytuje pohodu v zime, no v lete máme radšej tieň.
Výsadba, výstavba i terénne úpravy pozemku by mali brať do úvahu orientáciu voči svetovým stranám a teda i voči slnku. Vysoké stromy by nemali zatieniť slnkomilnú zeleninu, no v lete môžu vytvoriť tieň pre vonkajšie posedenie, alebo príjemne zatieniť celý dom.

Výhľad a zvuk

Výhľad a zvuk

Navrhujeme a realizujeme pozemky preto, aby na nich mohli žiť ľudia. Každý človek vníma svoje okolie a okrem pozitívnych vnemov prijíma aspoň podvedome aj negatívne vnemy. Na pozemku môžu tieto vplyvy znamenať napríklad výhľad na smetisko alebo zvuk neďalekej železnice.
Vetrolamy, živé ploty, orientácia stavieb a pod. sú najčastejšími prvkami zabraňujúcimi nežiadúcemu výhľadu a zároveň tlmiacimi nežiadúci ruch.

Genius loci

Genius loci

Každé miesto má svoje silné a slabé zákutia. Možno je to fyzikálne zmerateľná veličina, možno je to komplex nespočetného množstva faktorov. Snažíme sa tieto silné miesta intuitívne odhaľovať a využiť ich tak, ako „si samé pýtajú“.
Snažíme sa ducha miesta vytvárať kde je to možné. Ohniská, posedenia, jazierka a iné výrazné prvky sú centrami, v ktorých sa sústreďuje väčšina energie z celého pozemku. Od ich prevedenia závisí prvý dojem pri vstupe na pozemok, aj pocit pri dlhodobom zotrvaní.

Realizujeme celé záhrady, aj jednotlivé časti podľa vašich požiadaviek.

Terénne úpravy

Terénne úpravy

Snažíme sa zachovávať prirodzený tvar terénu, no kvôli erózii pôdy, toku vody a praktickosti používania sú často nutné teréne úpravy. Tie vykonávame podľa objemu prác buď ručne, alebo prenájmom lokálnej stavebnej techniky.

Štruktúry

Štruktúry

Pevné štruktúry v záhrade majú funkčný, dekoratívny alebo relaxačný účel. Realizujeme lavičky, altánky, pergoly, treláže, kurníky, detské domčeky a ihriská, hojdačky, menšie zelené strechy a pod. Uprednosťnujeme znovupoužitie "odpadu", lokálne zdroje a prírodné materiály.

Vodné systémy

Vodné systémy

Realizujeme vodné systémy na zachytávanie a odvod vody, vsakovanie i uskladnenie. Drenáže, svejly, dažďové záhrady, plávacie a prírodné jazierka i zavlažovacie systémy.

Výsadba

Výsadba

Vysádzame rastliny na vhodné biotopy a používame vhodný mulč na zníženie potreby zalievania a podporu tvorby organickej hmoty. Preferujeme domáce rastliny a rastliny podporujúce voľne žijúce zvieratá.Rozhodli ste sa pre svojpomocnú realizáciu záhrady, potrebujete poradiť pri rozhodovaní s výsadbou, skonzultovať vaše smerovanie na pozemku, zamerať terasovanie terénu, poradiť s umiestnením jazierka alebo identifikovať náletový strom?
Radi vás navštívime, pomôžeme vám správne sa rozhodnúť a získať viac sebavedomia pri realizácii a správe svojho pozemku.


Zodpovieme aj na vaše online otázky.V prípade vášho záujmu môžeme časť práce na vašom pozemku zrealizovať ako workshop, prípadne praktický kurz prírodných záhrad. Poskytnete tak priestor začínajúcim záhradníkom a permakultúrnym dizajnérom získať praktické skúsenosti, spoznáte nových zaujímavých ľudí a znížite náklady na budovanie pozemku.
Workshop je aktivita, z ktorej profituje každá zúčastnená strana.

Vaše otázky nám môžete zaslať priamo na adresu info@actinidia.sk,
alebo použite náš kontaktný formulár.

Vaše meno (*)

Váš e-mail (*)

Predmet

Vaša správa

Osobný kontakt

Jozef Fekiač

jozef@actinidia.sk
+421 907 837 317
+420 608 218 962

Fakturačné údaje

Actinidia, s.r.o.

Stožok 65
962 12 Detva
Slovenská republikaIČO: 36047643
DIČ: 2021577272

Platby zo zahraničia
IČ DPH: SK 2021577272
SWIFT/BIC: CEKOSKBX
IBAN: SK30 7500 0000 0040 1604 5498