V prípade vášho záujmu môžeme časť práce na vašom pozemku zrealizovať ako workshop, prípadne praktický kurz prírodných záhrad. Poskytnete tak priestor začínajúcim záhradníkom a permakultúrnym dizajnérom získať praktické skúsenosti, spoznáte nových zaujímavých ľudí a znížite náklady na budovanie pozemku.


Workshop je aktivita, z ktorej profituje každá zúčastnená strana.