Realizujeme celé záhrady, aj jednotlivé časti podľa vašich požiadaviek.

Terénne úpravy

Terénne úpravy

Snažíme sa zachovávať prirodzený tvar terénu, no kvôli erózii pôdy, toku vody a praktickosti používania sú často nutné teréne úpravy. Tie vykonávame podľa objemu prác buď ručne, alebo prenájmom lokálnej stavebnej techniky.

Štruktúry

Štruktúry

Pevné štruktúry v záhrade majú funkčný, dekoratívny alebo relaxačný účel. Realizujeme lavičky, altánky, pergoly, treláže, kurníky, detské domčeky a ihriská, hojdačky, menšie zelené strechy a pod. Uprednosťnujeme znovupoužitie "odpadu", lokálne zdroje a prírodné materiály.

Vodné systémy

Vodné systémy

Realizujeme vodné systémy na zachytávanie a odvod vody, vsakovanie i uskladnenie. Drenáže, svejly, dažďové záhrady, plávacie a prírodné jazierka i zavlažovacie systémy.

Výsadba

Výsadba

Vysádzame rastliny na vhodné biotopy a používame vhodný mulč na zníženie potreby zalievania a podporu tvorby organickej hmoty. Preferujeme domáce rastliny a rastliny podporujúce voľne žijúce zvieratá.